logo
Freestyle category (High)EPS-931 : Основной

Place Bid Robots Try  1 Try  2 Try  3 Best Try Organization Participants
1 BID-9137
SummerGardenBot
SummerGardenBot 113
113
Russian Federation GBOU Prezidentskiy FML no239 г. Санкт-Петербург Filippov Sergey Aleksandrovich,
Losickiy Igor Aleksandrovich,
Losickiy Evgeniy Igorevich,
Nikitin Denis Aleksandrovich,
Bartosh Grigoriy Stanislavovich
2 BID-9114
SpaceBot
SpaceBot 106
106
Russian Federation GBOU Prezidentskiy FML no239 г. Санкт-Петербург Filippov Sergey Aleksandrovich,
Losickiy Igor Aleksandrovich,
Losickiy Evgeniy Igorevich,
Sorokin Ilya Andreevich,
Pavlov Daniil Glebovich
3 BID-9207
Mech_Arm
Mech_Arm 105
105
Kobak Anton Aleksandrovich,
Semuhin Bogdan Olegovich,
Solozobov Ilya Dmitrievich,
Pankovskaya Anna Igorevna,
Kozlovskaya Anna Yurevna,
Odnokolov Ilya Vadimovich
4 BID-9200
ASPS-1
ASPS-1 104
104
Russian Federation GBOU SOSh no255 г. Санкт-Петербург Yarmolinskaya Marita Vonbenovna,
Yarmolinskiy Leonid Markovich,
Volkov Egor Maksimovich,
Kiosse Mark Sergeevich,
Gavrilov Oleg,
Yarmolinskiy Arseniy Markovich
5 BID-9340
Pozharnyy robot "MAYaK"
Pozharnyy robot "MAYaK" 99
99
Russian Federation GBU DO DT "Izmaylovskiy" г. Санкт-Петербург Nesterov Vladimir Viktorovich,
Mahonin Evgeniy Aleksandrovich
6 BID-9227
Marsianskiy agronom
Marsianskiy agronom 76
76
Russian Federation GKOU NOS(K) ShKOLA-INTERNAT Нижегородская обл., г. Нижний Новгород Hayrulina Svetlana Petrovna,
Hayrulin Ildar Marselevich,
Hayrulin Marsel Mancurovich