logo
 1. Narrow Line Follower (30 participated)
 2. Segway Race (7 participated)
 3. Stepping robots marathon (20 participated)
 4. Relay Race (20 participated)
 5. United teams relay (6 participated)
 6. The Journey: Junior (22 participated)
 7. The Journey: High (23 participated)
 8. Remote Controlled Football 4×4 (16 participated)
 9. Lego Sumo (15 x 15 cm, 1 kg) (51 participated)
 10. Mini Sumo (10 x 10 cm, 500 g) (24 participated)
 11. Micro Sumo (5 x 5 cm, 100 g) (4 participated)
 12. Humanoid Sumo (7 participated)
 13. Corridor Rally (12 participated)
 14. Puck collect (6 participated)
 15. Arkanoid (7 participated)
 16. Aquarobots (8 participated)
 17. RobocupJunior onStage older (3 participated)
 18. Practical Robotics Olympiad: LEGO (19 participated)
 19. Practical Robotics Olympiad: TRIK (5 participated)
 20. Practical Robotics Olympiad: ARDUINO (9 participated)
 21. Freestyle category: Elementary (14 participated)
 22. Freestyle category: Junior High (17 participated)
 23. Freestyle category: High (15 participated)
 24. RoboCup Rescue Line (17 participated)
 25. RobocupJunior Rescue Maze (6 participated)
 26. RobocupJunior onStage junior (3 participated)
 27. RoboCup Junior Soccer Lightweight (7 participated)
 28. RoboCupJunior Soccer Open (2 participated)
 29. RoboCupJunior Humanoid Soccer (4 participated)
 30. Autonomous air vehicles (8 participated)
 31. Lunar craters (2 participated)
 32. RTC Cup: Seeker (0 participated)
 33. RTC Cup: Extremal (0 participated)
 34. (12 participated)
Lunar cratersEPS-5964 : Osnovnoy

Place Bid Robots Try  1 Try  2 Try  3 Try  4 Best Try Organization Participants
1 BID-60872
VAM OFORMLEN KREDIT 89281274922
VAM OFORMLEN KREDIT 89281274922 -10
1:08.56
5
0:30.00
25
0:27.10
-5
0:38.28
25
0:27.10
Russian Federation MBUDO "Stanciya yunyh tehnikov" g. Volgodonska Rostovskaya obl., g. Volgodonsk Bilchenko Aleksandr Konstantinovich,
Trutnev Evgeniy Alekseevich,
Pozdnyakov Vyacheslav Sergeevich,
Shegay Vitaliy Arturovich
2 BID-60904
ODUVAN4IK_MoonRover
ODUVAN4IK_MoonRover 15
0:33.19
-15
1:55.94
5
0:57.00
-5
1:04.72
15
0:33.19
Russian Federation MBUDO "Stanciya yunyh tehnikov" g. Volgodonska Rostovskaya obl., g. Volgodonsk
Russian Federation Universitet ITMO g. Sankt-Peterburg
Bilchenko Aleksandr Konstantinovich,
Vardoev maksim sergeevich,
Trifonova Elena Aleksandrovna