logo
RobocupJunior Rescue MazeEPS-5957 : Группа А

Place Bid name Robots ID Try  1 Try  2 Try  3 Try  4 Best Try Organization Team (participants)
1 CH CH 60887 50
7:45.00
50
7:55.00
175
7:28.00
80
8:00.00
175
7:28.00
GBOU Prezidentskiy FML no239 Russian Federation , г. Санкт-Петербург Filippov Sergey Aleksandrovich,
Tuleninov Mihail Denisovich,
Kapustyanik Andrey Gennadevich
2 Milky Way Milky Way 61429 40
8:00.00
55
8:00.00
75
8:00.00
75
8:00.00
75
8:00.00
Krasnoyarskiy kraevoy Dvorec Pionerov Russian Federation , Красноярский край, г. Красноярск Bobkov Aleksey Andreevich,
Kalupankin Timur Dmitrievich,
Zemcov Andrey Evgenevich
3 Tayozhnye yozhiki Tayozhnye yozhiki 61715 50
8:00.00
40
8:00.00
10
5:50.00
0
8:00.00
50
8:00.00
OGBOU "Tomskiy fiziko tehnicheskiy licey" Russian Federation , Томская обл., г. Томск Kosachenko Sergey Viktorovich,
Pilshchikov Grigoriy Andreevich,
Cygankova Mariya Sergeevna
4 MKZM MKZM 61897 0
8:00.00
0
4:31.00
35
7:48.00
35
4:07.00
35
4:07.00
MBUDO "Stanciya yunyh tehnikov" g. Volgodonska Russian Federation , Ростовская обл., г. Волгодонск Bilchenko Aleksandr Konstantinovich,
Zverev Maksim Artyomovich,
Mackov Kirill Olegovich
5 Maze bot Maze bot 60875 0
8:00.00
20
5:56.00
25
5:59.00
35
7:30.00
35
7:30.00
MBUDO "Stanciya yunyh tehnikov" g. Volgodonska Russian Federation , Ростовская обл., г. Волгодонск Bilchenko Aleksandr Konstantinovich,
Cherepanov Mark Romanovich,
Darichev Egor Maksimovich
6 RoboFet RoboFet 61467 0
8:00.00
0
3:50.00
0
8:00.00
0
8:00.00
0
3:50.00
FGBOU VO "Tomskiy gosudarstvennyy universitet sistem upravleniya i radioelektroniki" Russian Federation , Томская обл., г. Томск Shandarov Evgeniy Stanislavovich,
Anisimov Daniil Andreevich,
Agapova Darya Rashitovna


EPS-6197 : Итоговый результат

Place Bid name Robots ID Try  1 Best Try Organization Team (participants)
1 CH CH 60887 305
305
GBOU Prezidentskiy FML no239 Russian Federation , г. Санкт-Петербург Filippov Sergey Aleksandrovich,
Tuleninov Mihail Denisovich,
Kapustyanik Andrey Gennadevich
2 Milky Way Milky Way 61429 205
205
Krasnoyarskiy kraevoy Dvorec Pionerov Russian Federation , Красноярский край, г. Красноярск Bobkov Aleksey Andreevich,
Kalupankin Timur Dmitrievich,
Zemcov Andrey Evgenevich
3 Tayozhnye yozhiki Tayozhnye yozhiki 61715 100
100
OGBOU "Tomskiy fiziko tehnicheskiy licey" Russian Federation , Томская обл., г. Томск Kosachenko Sergey Viktorovich,
Pilshchikov Grigoriy Andreevich,
Cygankova Mariya Sergeevna
4 Maze bot Maze bot 60875 80
80
MBUDO "Stanciya yunyh tehnikov" g. Volgodonska Russian Federation , Ростовская обл., г. Волгодонск Bilchenko Aleksandr Konstantinovich,
Cherepanov Mark Romanovich,
Darichev Egor Maksimovich
5 MKZM MKZM 61897 70
70
MBUDO "Stanciya yunyh tehnikov" g. Volgodonska Russian Federation , Ростовская обл., г. Волгодонск Bilchenko Aleksandr Konstantinovich,
Zverev Maksim Artyomovich,
Mackov Kirill Olegovich
6 RoboFet RoboFet 61467 0
0
FGBOU VO "Tomskiy gosudarstvennyy universitet sistem upravleniya i radioelektroniki" Russian Federation , Томская обл., г. Томск Shandarov Evgeniy Stanislavovich,
Anisimov Daniil Andreevich,
Agapova Darya Rashitovna