logo
RobocupJunior Rescue MazeEPS-5957 : Группа А

Place Bid Robots Try  1 Try  2 Try  3 Try  4 Best Try Organization Participants
1 BID-60887
CH
CH 50
7:45.00
50
7:55.00
175
7:28.00
80
8:00.00
175
7:28.00
Russian Federation GBOU Prezidentskiy FML no239 г. Санкт-Петербург Filippov Sergey Aleksandrovich,
Tuleninov Mihail Denisovich,
Kapustyanik Andrey Gennadevich
2 BID-61429
Milky Way
Milky Way 40
8:00.00
55
8:00.00
75
8:00.00
75
8:00.00
75
8:00.00
Russian Federation Krasnoyarskiy kraevoy Dvorec pionerov Красноярский край, г. Красноярск Bobkov Aleksey Andreevich,
Kalupankin Timur Dmitrievich,
Zemcov Andrey Evgenevich
3 BID-61715
Tayozhnye yozhiki
Tayozhnye yozhiki 50
8:00.00
40
8:00.00
10
5:50.00
0
8:00.00
50
8:00.00
Russian Federation OGBOU "Tomskiy fiziko tehnicheskiy licey" Томская обл., г. Томск Kosachenko Sergey Viktorovich,
Pilshchikov Grigoriy Andreevich,
Cygankova Mariya Sergeevna
4 BID-61897
MKZM
MKZM 0
8:00.00
0
4:31.00
35
7:48.00
35
4:07.00
35
4:07.00
Russian Federation MBUDO "Stanciya yunyh tehnikov" g. Volgodonska Ростовская обл., г. Волгодонск Bilchenko Aleksandr Konstantinovich,
Zverev Maksim Artyomovich,
Mackov Kirill Olegovich
5 BID-60875
Maze bot
Maze bot 0
8:00.00
20
5:56.00
25
5:59.00
35
7:30.00
35
7:30.00
Russian Federation MBUDO "Stanciya yunyh tehnikov" g. Volgodonska Ростовская обл., г. Волгодонск Bilchenko Aleksandr Konstantinovich,
Cherepanov Mark Romanovich,
Darichev Egor Maksimovich
6 BID-61467
RoboFet
RoboFet 0
8:00.00
0
3:50.00
0
8:00.00
0
8:00.00
0
3:50.00
Russian Federation FGBOU VO "Tomskiy gosudarstvennyy universitet sistem upravleniya i radioelektroniki" Томская обл., г. Томск Shandarov Evgeniy Stanislavovich,
Anisimov Daniil Andreevich,
Agapova Darya Rashitovna


EPS-6197 : Итоговый результат

Place Bid Robots Result Organization Participants
1 BID-60887
CH
CH 305
Russian Federation GBOU Prezidentskiy FML no239 г. Санкт-Петербург Filippov Sergey Aleksandrovich,
Tuleninov Mihail Denisovich,
Kapustyanik Andrey Gennadevich
2 BID-61429
Milky Way
Milky Way 205
Russian Federation Krasnoyarskiy kraevoy Dvorec pionerov Красноярский край, г. Красноярск Bobkov Aleksey Andreevich,
Kalupankin Timur Dmitrievich,
Zemcov Andrey Evgenevich
3 BID-61715
Tayozhnye yozhiki
Tayozhnye yozhiki 100
Russian Federation OGBOU "Tomskiy fiziko tehnicheskiy licey" Томская обл., г. Томск Kosachenko Sergey Viktorovich,
Pilshchikov Grigoriy Andreevich,
Cygankova Mariya Sergeevna
4 BID-60875
Maze bot
Maze bot 80
Russian Federation MBUDO "Stanciya yunyh tehnikov" g. Volgodonska Ростовская обл., г. Волгодонск Bilchenko Aleksandr Konstantinovich,
Cherepanov Mark Romanovich,
Darichev Egor Maksimovich
5 BID-61897
MKZM
MKZM 70
Russian Federation MBUDO "Stanciya yunyh tehnikov" g. Volgodonska Ростовская обл., г. Волгодонск Bilchenko Aleksandr Konstantinovich,
Zverev Maksim Artyomovich,
Mackov Kirill Olegovich
6 BID-61467
RoboFet
RoboFet 0
Russian Federation FGBOU VO "Tomskiy gosudarstvennyy universitet sistem upravleniya i radioelektroniki" Томская обл., г. Томск Shandarov Evgeniy Stanislavovich,
Anisimov Daniil Andreevich,
Agapova Darya Rashitovna