logo
RoboCupJunior Soccer OpenEPS-5960 : Основной

Place Bid name Robots ID Try  1 Best Try Organization Team (participants)
1 DOT. DOT. 2022 60885 5
5
GBOU Prezidentskiy FML no239 Russian Federation , г. Санкт-Петербург Romanko Pavel Nikolaevich,
Sviridov Andrey Alekseevich,
Viktorov Boris Viktorovich,
Ustinov Ilya Dmitrievich
2 Ovoshnoe RAGU Open OvoshebotsOpen 61945 0
0
MBOU AKL imeni Yu.V. Kondratyuka Russian Federation , Новосибирская обл., г. Новосибирск Ryabcov Igor Aleksandrovich,
Makarov Semyon vitalevich,
Abdullaev Timur Muratovich,
Pimenov Nikita Konstantinovich